Připravujeme

oushi_34.jpg

Co je paliativní péče

Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu. Tato péče nastupuje ve chvíli, kdy již není možné pacientovo onemocnění léčit. Jejím účelem je zvýšit kvalitu života umírajícího pacienta, zachovat jeho důstojnost a poskytnout oporu jeho blízkým. Zaměřuje se na tlumení bolesti a dalších tělesných nebo duševních strádání. Tuto péči poskytují nejčastěji hospice.

O modulu paliativní péče

V současnosti pro vás připravujeme modul paliativní péče. Naši výzkumníci si nechávají vyprávět příběhy lidí, kteří jsou kvůli nemoci na konci života. Zjišťují, jaké pro ně bylo zjištění terminální diagnózy, jak o své nemoci a smrti komunikují s blízkými nebo jak jsou spokojeni s hospicovou péčí. Rozhovory jsou postupně analyzovány a na jejich základě bude vytvořena tato část webové stránky. Cílem našeho projektu je poskytnout oporu lidem, kteří se nacházejí v podobné životní situaci nebo o někoho takového pečují či pečovali. 

Pokud byste se sami chtěli našeho výzkumu účastnit nebo máte ve svém okolí člověka v paliativní péči, který by se s námi rád podělil o svůj příběh, neváhejte nás kontaktovat na adrese pal@hovoryozdravi.cz