O projektu

Náš příběh

tym_web.png

Webové stránky Hovoryozdravi.cz vznikly díky spolupráci mezi Institutem sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI) a Health Experiences Research Group (HERG) na Univerzitě v Oxfordu. Výzkum DIPEx, na jehož základě jsou tyto stránky připravovány a který je uváděn na těchto webových stránkách, je prací týmu OUSHI. 

DIPEx  vznikl v Anglii v roce 2001 zásluhou dvou lékařů -  Dr. Ann McPherson CBE a Dr. Andrew Herxheimera (nejstarší pán na fotografii) na základě jejich vlastní zkušenosti s nemocí. Ann byla diagnostikována s rakovinou prsu a ačkoliv jako lékařka znala velmi dobře zdravotní stránku problému, nemohla najít nikoho, s kým by si o své nemoci popovídala. Andrew zase musel podstoupit výměnu kolenního kloubu a vzájemně spolu začali sdílet své zážitky. Tyto zkušenosti je podnítily přijít s ojedinělým nápadem - vytvořit webové stránky www.healthtalk.org, kde by lidé mohli získat informace o svých zdravotních problémech od lidí, kteří jimi také trpí. My jsme se rozhodli realizovat stejný projekt v České republice. Česká verze se stejně jako anglická zakládá na rozhovorech s lidmi, kteří prožívají určitý problém, související se zdravím. Nejdříve jsme se rozhodli mluvit s lidmi o tom, jak prožívají stáří. Jejich příběhy naleznete v sekci tohoto modulu zde a také umožnily vytvořit naši verzi těchto webových stránek na základě rozhovorů s lidmi z České republiky. Věříme, že tyto informace pomohou jak dalším starým lidem, kteří zde najdou oporu nebo radu, tak lidem, které stáří teprve čeká.

„Hovoryozdravi.cz" odpovídají na otázky, na které se třeba bojíte zeptat svého lékaře. Je uklidňující vědět, že kolem mě jsou lidé, kteří procházejí stejnou zkušeností jako já.“ 

 

Shrnutí účelu webu

Sdílení problému - spolehlivé informace o zdraví pro pacienty od pacientů.

Hovoryozdravi.cz poskytují spolehlivé, ověřené informace o zdravotních problémech. Ty jsou získány na základě reálných životních zkušeností, které s námi sdíleli lidé trpící určitým zdravotním problémem. Můžete sledovat (video) a poslouchat (audio) lidi sdílející své zkušenosti o jednotlivých problémech souvisejících se zdravím. Jako první jsme pro vás připravili modul stárnutí, kde se dozvíte, jak lidé prožívají tuto etapu života. Postupně budou přibývat nové moduly (chystáme modul paliativní péče, dále se objeví moduly demence, rakovina nebo kardiovaskulární onemocnění).

Pokud vy sám/a nebo někdo, o koho se staráte, patříte do skupiny lidí nad 65 let, můžete zde najít zkušenosti zhruba 50 jiných lidí ve stejné nebo podobné situaci. Stejně tak může být stránka prospěšná pro ty, které stáří teprve čeká. Najdete zde dobré rady a ujištění v různých oblastech, které se stářím souvisí, jako jsou:

  • Zdraví a zkušenosti se zdravotní péčí
  • Vztahy s rodinou a přáteli
  • Běžné problémy jako finance nebo bydlení
  • Emocionální prožívání a spokojenost
  • Vliv na práci nebo vzdělání

Jak stránky vznikají

Náš výzkumný tým cestuje po celé České republice a dělá rozhovory s lidmi s různými zkušenostmi ohledně zdraví. Pro každý zdravotní problém, který uvádíme na našich webových stránkách, hledáme pomocí spolupráce s praktickými lékaři, nemocnicemi, ústavy a prostřednictvím této stránky, 40-50 lidí, kteří by si s námi o svých zkušenostech popovídali.

Výzkumník vybere na základě analýzy hlavní témata z realizovaných rozhovorů a sepíše detailní shrnutí. Video a audioklipy jsou vybírány z rozhovorů tak, aby ilustrovaly různé zkušenosti, které lidé popisovali. Každý výzkumný projekt je podporován poradním panelem, který je vytvořen z lidí, kteří jsou daným zdravotním problémem ovlivněni, zdravotnickými profesionály, akademiky a zaměstnanci relevantních zařízení (např. hospic u projektu v oblasti paliativních pacientů).

Výzkum DIPEx je v ČR realizován Institutem sociálního zdraví (OUSHI) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumný tým používá rigorózní kvalitativní výzkumné metody, aby zachytil pokud možno úplný rozsah zkušeností, které se pojí se zkoumaným problémem.

Více o tom, jakým způsobem je výzkum realizován, se dozvíte zde.

tacr_logo_cz.png

 

Tato stránka vznikla v rámci projektu Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí (TD020339) podpořeného TAČR.