Studium a výuka

dipex_prezentace.jpg

Naše audio/video nahrávky jsou skvělým, zdarma dostupným zdrojem pro výuku a výcvik.

Nahrávky mohou sloužit jako zdroj informací o pacientově úhlu pohledu na určitý zdravotní problém. Informace se dají využít k samostudiu nebo je lze využít např. k podnícení diskuze ve třídě.  

Naše klipy bývají využívány ve výuce studentů zdravotnických nebo sociálních oborů, aby budoucí odborníci lépe porozuměli pacientově prožívání a jeho pohledu na svůj zdravotní problém. Jde o studenty oborů jako je lékařství, fyzioterapie, onkologie nebo paliativní péče. Videa mohou zhlédnout budoucí zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci apod.

Stejně tak mohou být videa využívána v rámci školení odborníků, kteří s daným typem klientů pracují. Např. Modul stárnutí může být využíván u pracovníků Úřadu sociálního zabezpečení. 

Autorská práva
Prosíme, nezapomeňte vzít v úvahu, že materiál obsažený na této webové stránce je chráněn autorským právem, které náleží OUSHI a Univerzitě Palackého v Olomouci. Všechna práva jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno měnit, uchovávat, publikovat, kopírovat nebo distribuovat materiál obsažený na této webové stránce.