Jak můžeme pomoci vám a vašim pacientům

oushi_41.jpg

Jak může web hovoryozdravi.cz pomoci vašim pacientům?

Hovoryozdravi.cz je jedinečný web, který poskytuje informace o zdraví prostřednictvím ukázek z rozhovorů s lidmi o jejich zdraví a nemoci.

Prostřednictvím sdílení těchto zkušeností je možné pomoci lidem s diagnostikovaným zdravotním problémem a jejich blízkýma: 

  • pochopit, co mohou očekávat a jak se mohou cítit fyzicky i psychicky,
  • využívat praktické informace od jiných lidí ve stejné nebo podobné situaci,
  • cítit se klidněji, díky naslouchání příběhům a zjištění, že nejsou "jediní".

Vy i vaši pacienti/klienti můžete informacím na těchto stránkách důvěřovat, jsou založené na ojedinělém kvalitativním výzkumu, jehož metodologie byla vyvinuta na univerzitě v Oxfordu. 

První spuštěný modul se věnuje stárnutí. Senioři s námi sdíleli informace o tom, jak tuto životní etapu prožívají. Věříme, že ukázky z rozhovorů a témata, která na stránkách zveřejňujeme, mohou pomoci i vašim pacientům. Budeme rádi, když mezi ně budete informace o naší webové stránce šířit.

Jak může web hovoryozdravi.cz pomoci vám?

Prostřednictvím zkušeností lidí s různými zdravotními problémy můžeme pomoci zdravotníkům, dalším odborníkům (sociálním pracovníkům apod.) a pečovatelům z řad blízkých:

  • získat hlubší pochopení toho, jak se zdravotní stav nebo problém dotýká pacienta
  • držet krok s praktickými informacemi, které by mohly být přínosné pro pacienty a kolegy
  • lépe porozumět méně běžným zkušenostem, se kterými jste se nemuseli setkat ve své praxi.

Můžete také zjistit, jaká sdělení mají lidé pro zdravotníky, v každém uvedeném zdravotním problému je sekce, kde můžete najít konstruktivní zpětnou vazbu o zkušenostech lidí s jejich lékaři, zdravotními sestrami a poradci. 

Věříme, že první spuštěný modul, který se zaměřuje na stárnutí, pomůže nejen zdravotníkům, ale také odborníkům z jiných profesí - sociálním pracovníkům, poradcům a dalším lidem, kteří pracují se seniory. Věříme, že díky těmto webovým stránkám získají lepší porozumění jejich zkušenostem a následné péči o ně.

Chcete se zapojit? 

Pro každý nový modul hledáme odborníky z různých profesí, kteří nám mohou pomoci s realizací či propagací výzkumu a webové stránky. Zapojují se do tzv. Poradního panelu. Konzultujeme s nimi např. scénář rozhovoru, pomáhají nám rekrutovat participanty a na závěr někteří z nich kontrolují obsahovou stránku publikovaného modulu. Pokud hledáte více informací o metodologii DIPEx, díky které tento projekt vznikl, navštivte sekci Výzkum.

V současnosti hledáme participanty modulu Paliativní péče. Pokud byste se chtěli zapojit do rekrutace nových participantů, prosím kontaktujte nás.